Reprogram poreskog duga na do šezdeset rata

Porezi i obaveze

Na osnovu člana 12. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 17. stav 4., ministarstvo finansija donelo je 14.3.2016. godine Pravilnik o postupanju Poreske uprave i…

Od 15. marta počinje elektronska predaja M4 obrasca

Bitni datumi

Republički Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obavestio je obveznike putem saopštenja na svom sajtu da od 15. marta 2016. godine počinje predaja elektronskog M4 obrasca. Predaja zahteva i samog obrasca vršiće se putem elektronskog servisa na sajtu Fonda www.pio.rs….

Počela predaja redovnih godišnjih finansijskih izveštaja

Bitni datumi

Agencija za privredne registre omogućila je predaju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2015. godinu u svom posebnom informacionom sistemu od ponedeljka, 7. marta 2016. godine. Naime, obveznici koji predaju finansijske izveštaje bili su obavezi da predaju izveštaj za statističke potrebe…

Rok za plaćanje poreza na imovinu

Bitni datumi

Rok za plaćanje poreza na imovinu za prvi kvartal 2016. godine je 17.02.2016. godine. S obzirom da su 15. i 16. februar državni praznici, rok se pomera na prvi radni dan. Kako poreski obveznici još uvek nisu dobili nova rešenja…

Radne knjižice – Ukinute ili ne?

Zakoni i mišljenja

Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) prestale su da važe radne knjižice i to od 1. januara 2016. godine. Međutim, PIO Fond nastaviće sa korišćenjem postojećih radnih knjižica, izdatih zaključno sa 31.12.2015. godine,…