Poziv na broj prilikom plaćanja poreza na dobit

Porezi i obaveze

Prilikom plaćanja akontacije poreza na dobit za decembar 2015. godine koja dospeva 15.januara 2016. poreski obveznici koriste poziv na broj koji su koristili i do sada. Od akontacije poreza na dobit za januar 2016. godine koju treba izmiriti do 15.02.2016….

Rok za podnošenje PDV prijava isti za sve obveznike

Porezi i obaveze

Podsećamo obveznike poreza na dodatu vrednost da se u skladu sa izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost, rok za predaju poreske prijave PDV-a pomera na 15. dan po isteku poreskog perioda za tromosečne poreske obveznike. Drugim rečima, mesečni poreski…

Šest novih elektronskih poreskih prijava

e-Poslovanje

Poreska uprava objavila je na svojoj internet stranici obaveštenje poreskim obveznicima o novim poreskim prijavama. Od ponedeljka, 11. januara 2016. godine, elektronski će moći da se podnose još šest novih prijava. Uvode se elektronske prijave: poreza na premije neživotnog osiguranja;…

Pregled državnih i verskih praznika u 2016. godini

Bitni datumi

U 2016. godini obeležavaćemo sledeće državne praznike, od kojih neke radno a neke neradno: Datum Dan u nedelji Naziv praznika Status 01.01.2016. Petak Nova godina neradni dan 02.01.2016. Subota Nova godina neradni dan 07.01.2016. Četvrtak Božić neradni dan 27.01.2016. Sreda…

Preduzetnici od sada plaćaju poreze prema PIB-u

Porezi i obaveze

Biro za informisanje Poreske uprave Republike Srbije izdao je obaveštenje za poreske obveznike – preduzetnike koji plaćaju porez na prihode od obavljanja samostalne delatnosti na paušalno i stvarno utvrđeni prihod (tzv. paušalci i knjigaši), da će se počev od 01.01.2016….

Usvojeni novi zakoni

Zakoni i mišljenja

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 29.12.2015. godine: Zakon o zadrugama, Zakon o privrednim komorama, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj…

Nove elektronske poreske prijave

Porezi i obaveze

Iz Poreske uprave stigla je najava da će početkom 2016. godine biti uvedeno šest novih elektronskih poreskih prijava. Radi se o prijavama za porez na premije neživotnih osiguranja, doprinose za osnivače, odnosno članove privrednih društava, samooporezivanje fizičkih lica, poreskoj prijavi…

Za 2015. godinu neće se podnositi poreska prijava PPP

Porezi i obaveze

Sa punom primenom sistema objedinjenje naplate poreza stekli su se svi uslovi da Poreska uprava vrši knjiženje na osnovu podnetih elektronskih poreskih prijava PPP-PD. S obzirom da je sistem objedinjene naplate nesmetano funkcionisao tokom cele 2015. godine, za ovu godinu…