U skladu sa Zakonom o privrednim komorama, svi privredni subjekti registrovani za obavljanje delatnosti biće od 01.01.2017. godine članovi Privredne komore Srbije.

Sredstva za rad Privredne komore Srbije obezbeđivaće se između ostalog iz članarine, čiju visinu, osnovicu i stopu za obračun, način i rokove plaćanja utvrđuje Skupština Privredne komore Srbije, uz konsultacije sa privrednim komorama autonomnih pokrajina, vodeći računa o ekonomskoj snazi članova i ravnomernosti regionalnog razvoja, uz primenu principa solidarnosti među članovima i poštovanj

U skladu sa tim, iz Privredne komore Srbije stiže obaveštenje da je u konsultaciji sa privredom pripremljen novi model obračuna članarine kojim će od plaćanja biti oslobođeno oko 220.000 preduzetnika, sve novoosnovane firme u prve dve godine poslovanja i još 70.000 mikro i malih preduzeća sa poslovnim prihodom do 20 miliona dinara.

Na sajtu Komore se navode predlozi iznosa članarine koje će plaćati firme, a u zavisnosti od visine poslovnog prihoda.

Za firme sa godišnjim poslovnim prihodom:

  • od 20 do 300 miliona dinara mesečna članarina biće 300 dinara mesečno,
  • od 300 do 600 miliona dinara poslovnog prihoda plaćaće 600 dinara mesečno,
  • od 600 miliona do milijardu izdvajaće 20.000 dinara mesečno,
  • od milijarde do 2,5 milijarde nameniće 80.000 dinara mesečno,
  • više od 2,5 milijarde poslovnog prihoda izdvajaće 185.000 dinara mesečno.

Konačnu odluku doneće privrednici organizovani u svoje parlamente, odnosno Skupština PKS, na predlog Upravnog odbora.

Više o ovoj temi možete pročitati na sajtu Privredne komore Srbije, klikom ovde.    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »