Agencija za privredne registre omogućila je predaju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2015. godinu u svom posebnom informacionom sistemu od ponedeljka, 7. marta 2016. godine.

Naime, obveznici koji predaju finansijske izveštaje bili su obavezi da predaju izveštaj za statističke potrebe do 29. februara 2016. godine. Tom prilikom, obveznici su mogli da izaberu opciju predaje i statističkog i redovnog godišnjeg izveštaja. Oni koji su tu opciju iskoristili, ispunili su svoje obaveze po pitanju godišnjih izveštaja. Oni koji su do 29. februara 2016. godine predali samo izveštaje za statističke potrebe mogu od 7. marta do 30. juna predati i konačne, godišnje finansijske izveštaje.    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »