Agencija za privredne registre (APR) omogućila je na svom sajtu prijavu preduzetnika koji su počeli da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva od 2017. godine. Prijava je preduslov za podnošenje bilansa za 2017. godinu kroz aplikaciju Agencije.

Takođe, svi preduzetnici koji su u toku 2017. godine prešli sa dvojnog na prosto knjigovodstvo mogu da se odjave iz evidencije obveznika.

Prijava/odjava preduzetnika obavlja se u Posebnom informacionom sistemu (u kojem se vrši unošenje i podnošenje finansijskih izveštaja).

Da biste mogli da pristupite sistemu, potrebno je da kreirate korisnički nalog, ukoliko ga već nemate.

Obveznici koji se nisu registrovali u APR-u (advokati, javni beležnici i dr), ne mogu se prijaviti kroz aplikaciju već to treba da učine slanjem mail-a na adresu: obveznicifi@apr.gov.rs.    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »