Republički fond za zdravstveno osiguranje počeo je da izdaje kartice zdravstvenog osiguranja (KZO) koje do 31.12.2016. godine treba potpuno da zamene zdravstvene knjižice, koje su trenutno u upotrebi.

Do sada je nove kartice zdravstvenog osiguranja dobilo oko 2.000 osiguranika u okviru pilot projekta u Valjevu, a zdravstvene knjižice zamenilo je i preko 3.000 zaposlenih u Republičkom fondu i članovi njihovih porodica.

Radi zamene postojećih zdravstvenih knjižica zdravstvenim karticama potrebno je podneti zahtev nadležnoj filijali odnosno ispostavi Republićkog fonda za zdravstveno osiguranje. Poslodavci mogu podneti zahtev za ishodovanje zdravstvenih kartica za svoje zaposlene na istom obrascu zahteva.

Više informacija o zdravstvenim karticama i načinu podnošenja zahteva možete pronaći na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osifguranje: http://www.rfzo.rs/index.php/osiguranalica/ekartica.

Poslednja izmena dana 31. avgusta 2015. u 09:49


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »