Agencija za privredne registre omogućila je danas svim pravnim licima koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2014. godinu, u skladu sa članom 27. Zakona o računovodstvu, da iste sastave i dostave Agenciji kroz Posebni informacioni sistem.

Konsolidovani finansijski izveštaji dostavljaju se sa pratećom dokumentacijom elektronski, u skladu sa Tehničkim uputstvom koje je izdala Agencija, a moraju biti potpisani isključivo kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Za više informacija, pravna lica mogu da se obrate Agenciji za privredne registre, na telefon 011 2023 350 ili putem emaila na adresu finizvestaji@apr.gov.rs.

Poslednja izmena dana 1. septembra 2015. u 00:46


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »