Zakon o privrednim komorama predviđa obavezno članstvo u Privrednoj komori Srbije svih privrednih subjekata koji obavljaju registrovanu delatnosti na teritoriji Republike Srbije.

To praktično znači da članstvo, a samim tim i plaćanje članarine Privrednoj komori Srbije više neće biti opciono već se član postaje po sili zakona. Pravna lica će ubuduće članovi komore postati upisom u Registar privrednih subjekata sa napomenom da će pravna lica koja postaju članovi komore upisom u registar privrednih subjekata neće plaćati članarinu prvih godinu dana.

Visina članarine se utvrđuje odlukom skupštine PKS uz konsultacije sa privrednim komorama autonomnih pokrajina, gde se pritom vodi računa o ekonomskoj snazi članova i ravnomernosti regionalnog razvoja, primenjuje princip solidarnosti među članovima i poštovanje načela racionalnosti i ekonomičnosti u poslovanju Privredne komore Srbije. Osnovicu za obračun članarine Komori čini bruto zarada zaposlenih po stopi od 0,19%.

Ova zakonska odredba je napravila priličnu pometnju i poznato je da su podnete inicjative za ocenu ustavnosti i zakonitosti obaveznog članstva u Privrednoj komori Srbije. Međutim epilog još uvek nije poznat tako da će naši privrednici sa ulaskom u novu godinu dobiti još jedan obavezan namet.

Poslednja izmena dana 6. januara 2017. u 21:03


Miljan Ćupurdija

Diplomirani pravnik, zaposlen u privrednim društvima Polet i Belica kao menadžer za pravne poslove i ljudske resurse. Obavlja funkciju predstavnika rukovodstva za IMS (QMS, EMS i OHSAS). Uređivanje poslovanja i funkcionisanja preduzeća shodno sistemu kvaliteta mu predstavlja poseban izazov i…… Saznaj više »