Poreska uprava Republike Srbije objavila je na svojoj internet stranici Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV-a.

Korisničko uputstvo možete preuzeti sa sajta Poreske uprave sa sledećeg linka.

Korisničko uputstvo koje je namenjeno obveznicima PDV-a koji će od 01. jula 2018. godine sastavljati preglede obračuna i predavati ih uz poreske prijave.

Na 180 strana dat je prikaz pravnog okvira, opštih smernica, objašnjenja u vezi sa iskazivanjem podataka u pojedinim delovima pregleda kao i primeri na osnovu različitih poslovnih promena.

Poslednja izmena dana 20. februara 2018. u 20:55


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »