Od 01.01.2016 godine, stupanjem na snagu člana 29. stav 7. i 8. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, preduzetnici su ponovo obavezni da prilože dokaz o izmirenim poreskim obavezama prilikom brisanja iz Registra privrednih subjekata.

Agenciji za privredne registre dostavlja se:

  • uverenja o nepostojanju neizmirenih poreskih obaveza izdato od strane Poreske uprave, i
  • uverenje odnosno potvrda koju izdaje poreska administracija nadležne jedinice lokalne samouprave.

Obe potvrde/uverenja ne smeju biti starije od pet dana u odnosu na momenat podnošenja zahteva za brisanje iz registra u Agenciji za privredne registre.

Poslednja izmena dana 15. januara 2016. u 15:39


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »