Ministarstvo finansija objavilo je na svom sajtu nacrte zakona o izmena i dopunama jednog broja poreskih zakona.

Očekuje se da će većina izmena i dopuna stupiti na snagu od 01. januara 2018. godine.

Od predloženih izmena izdvajamo:

 • povećanje neoporezivog iznosa zarade sa trenutno aktuelnih 11.790,00 na 15.000,00 dinara
 • produženje važenja olakšica za novozaposlene do kraja 2019.godine
 • uvođenje novih olakšica za porez i doprinose za novoosnovane subjekte
 • ukidanje prostog knjigovodstva za preduzetnike koji primenjuju sistem samooporezivanja
 • odlaganje obaveze sačinjavanja i predaje POPDV obrasca
 • produženje roka za predaju poreske prijave i plaćanje poreza po odbitku na tri dana (u odnosu na trenutno važeću obavezu predaje prijave i plaćanja istog dana)
 • suženje predmeta oporezivanja poreza po odbitku na usluge koje pružaju strana lica na usluge istraživanja tržišta, računovodstva, revizije, pravnog i poslovnog savetovanja (prema trenutno važećim odredbama oporezuju se sve usluge, bez obzira na vrstu usluga, koje se pružaju ili koriste ili će biti pružana ili korišćene na teritoriji Republike Srbije)

Nedavnim izmenama uvedene su nove elektronske poreske prijave na porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava, sa primenom od 01.januara 2018. Godine.

Podsećamo čitaoce da nas sa početkom nove godine čeka još jedna novina – minimalna cena sata povećana je na 143 dinara po radnom satu.

Poslednja izmena dana 30. novembra 2017. u 20:48


  Marija Đorđić

  Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »