Biro za informisanje Poreske uprave Republike Srbije izdao je obaveštenje za poreske obveznike – preduzetnike koji plaćaju porez na prihode od obavljanja samostalne delatnosti na paušalno i stvarno utvrđeni prihod (tzv. paušalci i knjigaši), da će se počev od 01.01.2016. godine, utvrđivanje i plaćanje svih poreskih obaveza (porez na dohodak građana i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje), vršiti prema jedinstvenom identifikatoru – PIB-u.

Preduzetnici će poziv na broj izračunavati na osnovu PIB-a, šifre opštine i kontrolnog broja, koristeći model 97.

Šifre opštine definisane su odgovarajućim pravilnikom, a više o izračunavanju poziva na broj možete pronaći na njihovom sajtu, poručuju iz Poreske uprave.

Navedene izmene se ne odnose na posebne kategorije obveznika (samostalni umetnici, sveštenici i verski službenici, inopenzioneri i domaći državljani zaposleni u inostranstvu), poljoprivrednike i fizička lica, odnosno sve kategorije koje nemaju obavezu dobijanja PIB.

Poslednja izmena dana 10. januara 2016. u 22:27


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »