Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) prestale su da važe radne knjižice i to od 1. januara 2016. godine.

Međutim, PIO Fond nastaviće sa korišćenjem postojećih radnih knjižica, izdatih zaključno sa 31.12.2015. godine, prevashodno prilikom ostvarivanja prava na penziju, gde se one koriste kao kontrolni dokument.

Postojeće knjižice ostaju kao javne isprave, a podaci upisani u njih mogu da služe za ostvarivanje prava iz radnog odnosa.

Ipak, u njih više ne treba unositi (nove) podatke.

Naime, obrazac M koji poslodavac podnosi prilikom prijave i odjave radnika sadrži sve podatke koji bi se upisivali u radnu knjižicu, tako da će oni na ovaj način biti dostupni Fondu. U

Poslednja izmena dana 2. februara 2016. u 16:03


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »