Izvršni odbor Narodne banke Srbije doneo je na sednici 10.09.2015. godine odluku da smanji referentnu kamatnu stopu za 0,5 procentnih poena, tako da ona sada iznosi 5%.

Naredna sednica na kojoj će se razmatrati visina referentne kamatne stope održaće se 15. oktobra 2015. godine.

Usled ove izmene, došlo je i do promene stope zatezne kamate na dužničko-poverilačke odnose, s obzirom da se ona sastoji od referentne kamatne stope i fiksne kamatne stope od 8 procentnih poena. Zatezna kamata na dužničko-poverilačke odnose za dinar od 11.09.2015. godine stoga iznosi 13%, što je i objavljeno na internet prezentaciji Narodne banke Srbije.

Poslednja izmena dana 13. septembra 2015. u 01:51


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »