Preduzetnik koji vodi poslovne knjige, a želi da se opredeli za isplatu lične zarade u narednoj poslovnoj godini, dužan je da u pisanom obliku dostavi obaveštenje nadležnom poreskom organu najkasnije do 15. decembra tekuće godine. Ličnu zaradu može da počne da isplaćuje od 1. januara naredne godine.

Preduzetnik koji se opredeli za isplatu lične zarade, ovakvo opredeljenje ne može da menja tokom poreskog perioda.

Svi preduzetnici koji žele da u 2016. godini isplaćuju ličnu zaradu, treba da podnesu Poreskoj upravi pisano obaveštenje do 15.12.2015. godine.

Poslednja izmena dana 23. novembra 2015. u 20:09


Marija Đorđić

Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »