Poreski obveznici koji su tokom godine fizičkim licima isplaćivali prihode iz kojih se plaća porez po odbitku dužni su da ovim fizičkim licima izdaju potvrdu na obrascu PPP-PO do 31.januara 2017. godine.

Potvrdu su dužni da izdaju:

  • poslodavci svojim zaposlenima,
  • firme koje su isplaćivale zakupninu fizičkim licima,
  • isplatioci prihoda po osnovu ugovora o delu, ugovora o autorskom delu i drugim ugovorima koji obuhvataju naknadu na koju se plaća porez po odbitku fizičkim licima koji su angažovani po osnovu ovih ugovora
  • isplatici svih drugih prihoda koji se oporezuju porezom po odbitku koje nismo naveli u prethodnim tačkama.

Ova potvrda predaje se kao prilog poreskoj prijavi za godišnji porez na dohodak građana (PPDG-2R), te je naročito važna onim fizičkim licima koja prelaze godišnji iznos za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak.

Obrazac ove potvrde definisan je Pravilnikom o poreskoj prijavi za porez po odbitku.

Poslednja izmena dana 26. januara 2017. u 10:57


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »