Rok za plaćanje poreza na imovinu za prvi kvartal 2016. godine je 17.02.2016. godine. S obzirom da su 15. i 16. februar državni praznici, rok se pomera na prvi radni dan.

Kako poreski obveznici još uvek nisu dobili nova rešenja za 2016. godinu, potrebno je uplatiti iznos u visini poslednje rate za 2015. godinu.    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »