Obveznici koji plaćaju porez na imovinu dužni su da prvu ratu za 2017. godinu izmire do 14.02.2017. godine.

Porez na imovinu plaća se 4 puta godišnje, u roku od 45 dana od početka svakog tromesečja.

Prvu ratu poreza na imovinu za 2017. godinu obveznici plaćaju u visini poslednje rate za 2016. godinu.    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »