Podsećamo obveznike poreza na dodatu vrednost da se u skladu sa izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost, rok za predaju poreske prijave PDV-a pomera na 15. dan po isteku poreskog perioda za tromosečne poreske obveznike.

Drugim rečima, mesečni poreski obveznici predaju poresku prijavu za PDV za decembar 2015. do 15.01.2016. godine (kao i do sada), a tromesečni poreski obveznici predaju poresku prijavu za period oktobar – decembar 2015. godine takođe do 15.01.2016. godine (pre izmene rok za predaju prijava bio je 20. u mesecu nakon isteka tromosečja).

Poslednja izmena dana 15. januara 2016. u 02:44


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »