Obveznici plaćanja naknade u vezi sa proizvodima koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada dužni su da do kraja marta 2017. godine predaju godišnji izveštaj za 2016. godinu Agenciji za zaštitu životne sredine.

Obveznici plaćanja naknade dostavljaju Agenciji godišnji izveštaj direktnim unošenjem podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja i na odštampanom Obrascu 2. iz informacionog sistema, u papirnoj formi.

O obavezi izveštavanja pisali smo u tekstu Ako mislite da niste obveznik plaćanja posebne naknade za tokove otpada, proverite još jednom!

Na sajtu Agencije dostupan je spisak obveznika koji nisu ispunili svoju obavezu za 2016. godinu. Spisak je formiran na osnovu statističkih podataka o uvozu proizvoda, i možete mu pristupiti ovde.

Poslednja izmena dana 8. marta 2017. u 12:38


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »