Uredba o utvrđivanju opasnog rada za decu koja reguliše oblast rada lica mlađih od 18 godina stupa na snagu 07.juna 2017. Godine.

Ova uredba reguliše bezbednost i zaštitu zdravlja i morala dece koja rade na formalan i neformalan način, pa se tiče i poslodavaca kod kojih maloletna lica obavljaju stručnu praksu u okviru srednjoškolskog obrazovanja.

Uredbom se proširuje spisak delatnosti koje se smatraju opasnim utvrđen Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad mladih.

Spisak štetnih delatnosti dat je kao prilog Uredbi, a obuhvata:

  • Spisak broj 1: Štetnosti za decu (fizičke i hemijske);
  • Spisak broj 2: Opasne okolnosti za decu;
  • Spisak broj 3: Opasne delatnosti za decu;
  • Spisak broj 4: Opasne delatnosti za decu mlađu od 15 godina života;
  • Spisak broj 5: Opasne delatnosti za decu u procesu stručnog obrazovanja.

Tekst Uredbe objavljen je u Službenom glasniku RS br. 53/2017.

Poslednja izmena dana 26. juna 2017. u 13:18


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »