Juče su poslanici Narodne skupštine Republike Srbije velikom većinom glasova usvojili predlog Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu.

Zakon reguliše pravo na pretvaranje prava koriščenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu, kao i uslove pod kojima se transformacija može sprovesti. Investitori više ne mogu imati pravo korišćenja na građevinskom zemljištu, ali je moguć dugoročni zakup na 99 godina. Svojinska transformacija sprovodi se uz naknadu po tržišnim cenama.

Od mogućnosti konverzije izuzeto je zemljište koje je posebnim zakonom definisano kao zemljište koje se ne može otuđiti iz javne svojine, kao i objekti javne namene koji su u javnoj svojini po osnovu posebnih zakona.

Poslednja izmena dana 31. avgusta 2015. u 09:52


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »