Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 29.12.2015. godine:

 • Zakon o zadrugama,
 • Zakon o privrednim komorama,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, i
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama.

Najveću pažnju izazvale su neke izmene poreskih zakona i uvođenje obaveznog članstva u privrednim komorama, koje podrazumeva plaćanje članarine od strane privrednih subjekata. Očekuje se da će članarine biti niže nego pre njihovog ukidanja pre nekoliko godina, a odluku o visini donosiće sami privrednici u okviru skupštine privredne komore. Ove odredbe stupaju na snagu s početkom 2017. godine.  Marija Đorđić

  Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »