Jedan korak napred ka rešavanju statusa paušalno oporezovanih preduzetnika učinjen je danas  usvajanjem izmene i dopune Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti na sednici Vlade Republike Srbije.

U saopštenju Vlade navodi se da je novousvojenim izmenama omogućeno izdavanje poreskih rešenja za delatnosti iz pete grupe, u koju spadaju lekari, veterinari, prevodioci, inženjeri, kao i da većina preduzetnika iz informacionog sektora potpada pod kategoriju drugih profesionalnih delatnosti.

Izmene i dopune Uredbe će stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije.

Na sajtu Vlade možete pročitati tekst saopštenja, klikom ovde.

.  .  .

Update: Na našem portalu možete pročitati tumačenje i tekst uredbe:

Analiza izmena i dopuna Uredbe usvojenih na jučerašnjoj sednici Vlade Republike Srbije

Poslednja izmena dana 29. avgusta 2017. u 14:44


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »