Sa punom primenom sistema objedinjenje naplate poreza stekli su se svi uslovi da Poreska uprava vrši knjiženje na osnovu podnetih elektronskih poreskih prijava PPP-PD. S obzirom da je sistem objedinjene naplate nesmetano funkcionisao tokom cele 2015. godine, za ovu godinu neće se podnositi poreska prijava PPP, što je u skladu sa članom 41. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Ova obaveza postojala je za prethodnu (2014. godinu) jer se sistem objedinjene naplate nije primenjivao tokom cele godine. Naime, funkcionisanje sistema počelo je tek u martu 2014. godine, pa u sistemu nisu bili dostupni podaci za celu godinu, što u 2015. godini nije slučaj.

Poslednja izmena dana 16. decembra 2015. u 17:10


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »