U decembru je usvojen Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Izmenjen je član 14, stav 7. Zakona, po kojem će od jula 2018.godine porodiljska naknada biti uplaćivana direktno na račun porodilja iz državnog budžeta, bez posredovanja poslodavaca. To će osloboditi poslodavce komplikovanih procedura oko isplate naknade za trudnice, i kasnije refundacije istih troškova od države.

Takođe, proširen i broj žena koje će primati porodiljsku naknadu. Do sada su pravo na porodiljsku naknadu imale samo zaposlene žene. Od jula 2018.godine naknadu za porodiljsko će primati i: majke koju su obavljale samostalnu delatnost, majke koje su nosilac poljoprivrednog porodičnog gazdinstva, zatim majke koje rade van radnog odnosa po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, po ugovoru o delu i ugovoru o autorskom delu, kao i majke koje su u periodu od 18 meseci pre rađanja ostvarivale prihode, a u momentu rađanja deteta su nezaposlene i nisu primale naknadu po tom osnovu.

Osnovica za isplatu naknade zavisiće od uplaćenih doprinosa na osnovu neke vrste prihoda koje su imale u poslednjih 18 meseci.

Zakon stupa na snagu na snagu 1. januara 2018. godine, a počeće da se primenjuje od 1. jula.Branka Srdić

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Radno iskustvo u struci sticala baveći se privrednim i radnim pravom. Položila ispit za rad u zapošljavanju pri Ministarstvu rada i zaposlena u agenciji za HR konsalting. Saradnik je u pravnom savetovalištu…… Saznaj više »