Neustavnost odredbi Zakona o prekršajima

Zakoni i mišljenja

Ustavni sud je dana 03.11.2016. godine utvrdio da odredbe člana 336. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik RS”, br. 65/13 i 13/16), a koje se odnose na posledice upisa u registar neplaćenih kazni nisu u saglasnosti sa Ustavom. Odluka ustavnog suda…

Novi pravilnik o putnom nalogu

Zakoni i mišljenja

U „Sl. glasniku RS“, broj 90/16 objavljen je Pravilnik o sadržini, načinu izdavanja i vođenju putnih naloga i načinu vođenja evidencije o izdatim putnim nalozima. Pravilnik stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku…

Novi odnos inspekcije prema građanima i privredi

Zakoni i mišljenja

Od 30.4.2016. godine počinje puna primena Zakon o inspekcijskom nadzoru. Jedna od najvećih izmena koju treba da oseti privreda je promena uloge inspekcije. Ona će sada više delovati preventivo, kako bi savetima pomogla privrednicima da ispune svoje obaveze, tvrde iz…

Radne knjižice – Ukinute ili ne?

Zakoni i mišljenja

Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) prestale su da važe radne knjižice i to od 1. januara 2016. godine. Međutim, PIO Fond nastaviće sa korišćenjem postojećih radnih knjižica, izdatih zaključno sa 31.12.2015. godine,…

Usvojeni novi zakoni

Zakoni i mišljenja

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 29.12.2015. godine: Zakon o zadrugama, Zakon o privrednim komorama, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj…