Novi odnos inspekcije prema građanima i privredi

Zakoni i mišljenja

Od 30.4.2016. godine počinje puna primena Zakon o inspekcijskom nadzoru. Jedna od najvećih izmena koju treba da oseti privreda je promena uloge inspekcije. Ona će sada više delovati preventivo, kako bi savetima pomogla privrednicima da ispune svoje obaveze, tvrde iz…

Radne knjižice – Ukinute ili ne?

Zakoni i mišljenja

Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) prestale su da važe radne knjižice i to od 1. januara 2016. godine. Međutim, PIO Fond nastaviće sa korišćenjem postojećih radnih knjižica, izdatih zaključno sa 31.12.2015. godine,…

Usvojeni novi zakoni

Zakoni i mišljenja

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 29.12.2015. godine: Zakon o zadrugama, Zakon o privrednim komorama, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj…