Novi obrasci platnih naloga

Zakoni i mišljenja

Narodna banka Srbije donela je Odluku o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima (“Službeni glasnik RS”, 55/2015 i 78/2015) kojom je uredjen izgled novih obrazaca platnih naloga, i to: naloga za prenos,…

Izmene i dopune Zakona o PDV

Zakoni i mišljenja

Na sednici održanoj 19. septembra 2015. godine Vlada Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost. Predlog Zakona upućen je Skupštini na usvajanje po hitnom postupku. Iako je predviđeno da izmene stupe na…

Uputstvo za ponuđače u postupku javne nabavke

Zakoni i mišljenja

Uprava za javne nabavke objavila je 3. septembra na svojoj internet stranici Uputstvo za ponuđače u postupku javnih nabavki. Cilj uputstva je da upozna zainteresovane, potencijalne učesnike u postupku javne nabavke, sa izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama koje…

Odobreni krediti Fonda za razvoj

Zakoni i mišljenja

Fond za razvoj odobrio je još 68 kredita po programu za preduzetnike i pravna lica u 2015. godini, u ukupnom iznosu od 628.148.426 dinara. Tako je broj ukupno odobrenih kredita u ovoj godini porastao na 316.

Počinje primena Zakona o inspekcijskom nadzoru

Zakoni i mišljenja

Danas počinje primena Zakona o inspekcijskom nadzoru, koji je izazvao veliko interesovanje u javnosti zbog najavljene kontrole neregistrovanih subjekata koji obavljaju delatnost “na crno”. Tim povodom, ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički, na konferenciji za novinare u…